כללי
מפרט טכני
שאלות נפוצות
קבצים להורדה

™ELUVIA

סטנט מצופה תרופה Paclitaxel

המיועד לטיפול ב-SFA

סטנט ייחודי בעל שחרור מתמשך לאורך 12 חודשים של התרופה

בעזרת טכנולוגיה המתבססת על שימוש בפולימר

אופטימלי מבחינת גמישות, חוזק והתנגדות לשברים

  • סטנט מצופה תרופה
  • סטנט ייחודי בעל שחרור מתמשך לאורך 12 חודשים של התרופה
  • אופטימלי מבחינת גמישות, חוזק והתנגדות לשברים

סטנט מצופה תרופה

המיועד לטיפול ב-SFA

back-btn