כללי
מפרט טכני
שאלות נפוצות
קבצים להורדה

Express™ SD

סטנט Balloon expandable Stainless steel

"0.018 MONORAIL

מיועד ל-Renal

בעל איזון אידיאלי בין חוזק הסטנט ודיוקו

מגיע בקטרים 4mm7mm

אורך מקסימלי 19 מ"מ

עובר בשרוולית 5fr6fr

 

סטנט Balloon expandable Stainless steel

back-btn