כללי
מפרט טכני
שאלות נפוצות
קבצים להורדה

Profile™ Single-Use Snares

The Profile™ Single-Use Snares are engineered to fit through most 2.0mm pediatric working channels

The Profile™ Single-Use Snares are engineered to fit through most 2.0mm pediatric working channels
back-btn